06a55886101

Privacy statement

Privacy-  en cookieveklaring

 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Mejor Sports, gevestigd aan de Kievitbloem 30, 2811 RN Reeuwijk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 244.33.447

 

Met als bezoekadres Capelseweg 35, 2907 XA Capelle aan den IJssel.

 

Versie: 24 mei 2018 versie 1.0

 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en locatie en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons ter beschikking wordt gesteld ook vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

 

Het gebruik van persoonsgegevens:

 

Bij het gebruiken van onze website www.mejor.nl, het inschrijven voor een proefles of een reguliere cursus verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn van u, maar ook van kinderen waar u het gezag of de voogdij over hebt. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de indeling van de trainingen en lessen, de bijbehorende declaratie voor de lessen en trainingen en het verstrekken van belangrijke informatie omtrent de lessen, trainingen of wijzigingen in het rooster

 

Doeleinden van gebruik:

 

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Mejor Sports en haar administratiekantoor NL FIN in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat en/of bewaart.

 

Mejor Sports heeft een verwerkersovereenkomst met NL FIN en uw gegevens worden gebruikt voor:

 

- Het verlenen tot toegang van onze website.

- Het gebruik maken van formulieren en functionaliteiten op onze website.

- Het per mail verzenden van bevestigingen en declaraties inzake de cursussen.

- De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten.

- Het relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact wanneer u hierom verzoekt.

- Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.

- Voor de deelname aan een klanttevredenheidsonderzoek en/of enquête.

- Sport (tennis) gerelateerde updates, nieuws of kwaliteitsprogramma’s.

- Producten- en dienstenontwikkeling.

- De bepaling van de strategie en het beleid.

- Door middel van de website een interessant aanbod tonen van cursussen en materialen die aansluiten bij uw interesses en belangstelling.

- Het zo nodig achterhalen van onrechtmatige gedragingen en handelingen met betrekking tot Mejor Sports, haar relaties en medewerkers.

 

 

Omschrijving van de persoonsgegevens:

 

Voor bovengenoemde doeleinden zullen Mejor Sports en NL FIN de volgende gegevens van u verwerken:

 

- NAW gegevens

- Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

- BTW nummer (indien van toepassing)

- Geslacht

- e-mailadres

- (mobiel) telefoonnummer

- Geboortedatum

 

Bewaartermijnen:

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, of waartoe Mejor Sports wettelijk verplicht is, om de in deze privacy- en cookieverklaring te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden:

 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe commerciële- en marketingdoeleinden. Voorts zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor hebt verleend. Dit is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst kunnen, mogen of moeten doen.

 

 

Gegevensbeveiliging:

 

Mejor Sports en NL FIN maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van verwerkte gegevens, dit om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Alle bestanden zijn beveiligd met ‘unieke’ wachtwoorden en codes zodat alleen bevoegde personen toegang hebben tot deze gegevens. Zo zorgen we ervoor dat de toegang op de juiste manier afgeschermd is.

 

 

Cookies:

De website van Mejor Sports maakt geen gebruik van cookies.

 

Links naar websites van derden en gerateerde organisaties:

 

De website van Mejor Sports heeft geen ‘links’ naar derden of gerelateerde organisaties.

 

In het geval dat  er wel sprake is van een link is deze privacy-en cookieverklaring daarop niet van toepassing. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en betrouwbare wijze met uw gegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

 

Uw wettelijke rechten:

 

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@mejor.nl , of door telefonisch contact op te nemen via 06 – 55886101. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag.

 

U hebt de volgende wettelijke rechten:

 

- Uitleg over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen.

- Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.

- Het (laten) corrigeren van foutieve gegevens.

- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

- Het intrekken van toestemming om uw gegevens te delen.

- Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

- Overdraagbaarheid van uw gegevens.

 

Let er wel op dat u ten alle tijden duidelijk aangeeft wie u bent en namens welke organisatie u bevoegd bent, zodat wij ook zeker weten dat we geen gegevens van verkeerde personen, instanties, organisaties of bedrijven aanpassen, toevoegen of verwijderen.

 

Wijzigingen en aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring:

 

Mejor Sports en NL FIN behouden zich het recht voor om deze privacy-en cookieverklaring aan te passen en te wijziggen. Aanvullingen, wijzigingen en eventuele correcties zullen worden gepubliceerd op onze website. Het verdient dan ook de aanbeveling om deze privacy- en cookie op regelmatige basis te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Contactgegevens:

 

Mejor Sports

Kievitsbloem 30

2811 RN Reeuwijk

 

Bezoekadres:

 

Capelseweg 35

2907 XA Capelle aan den IJssel

 

06 – 55886101

info@mejor.nl

 

KVK-nummer 244.33.447

 

 

Autoriteit Persoonsgegevens:

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht hebt over de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens. Op grond van de nieuwe privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

©  Mejor Sports

 

 

 

Onze Noticias nieuws brief kan je hier online lezen

Nieuwsbrief lezen.  Je kan je hier aan- of afmelden.

Mejor Sports

Capelse weg 35

2907 XA   Capelle ad IJssel

 

T 06a55 88 61 01

E info@mejor.nl

Voorwaarden

AVG privacy statement